Najpopularniejsze festiwale

Najpopularniejsze festiwale muzyczne za sprawą odpowiedniej promocji są znane na całym świecie. Jakie są zatem najbardziej znane? Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto dodać, że część z tych wszystkich znanych wydarzeń muzycznych odbywa się także w naszym kraju, co jest sporym wyróżnieniem.